Start ved Grubbe Mølle, hvor der kan parkeres ved vindmøllen. Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge har i 2017 startet et demonstra- tionsprojekt for pleje af syrenhegn. Et hegn er inddelt i tre lige store dele. Det første stykke be- skæres ved kommunal hegnsklipning. Det andet udtyndes, mens det sidste nedskæres i etaper hvert 7. år. I de kommende år vil hegnet blive beskåret efter denne plan, og vi er spændte på at se resultatet.

Fortsæt ad Assensvej og følg Nyborgvej mod venstre. Drej til venstre ad Vængegyden, som går gennem skoven Tornehaverne. Nyd de smukke syrenhegn og udsigten ind over Svanninge og Svanninge Bakker. Drej til venstre ad Kukkenbjerg, forbi det gamle fattighus ”Kukkenbjerghuset”.

Type: Vandre- eller cykeltur

Translate »