Om Foreningen

Foreningen Syrenlandet Sydfyn driver hjemmesiden syrenland.dk. Foreningen er stiftet den 13. december 2023 af en række personer og organisationer, der arbejder for at udbrede kendskabet til de sydfynske syrener, styrke naturoplevelserne på Sydfyn og bidrage til turismen. Foreningen er i 2024 godkendt som partner i Geoparken Det Sydfynske Øhav.

Foreningen står bl.a. bag “De Sydfynske Syrendage” i maj, hjemmesiden syrenland.dk og udgiver foldere mv med forslag til ture og oplevelser i det sydfynske syrenland – velkommen!

Medlemskab
Såvel enkeltpersoner, organisationer som virksomheder, der støtter foreningens formål, kan tegne medlemskab af foreningen. Medlemskab gælder et år og koster 150 kr. for personer og 500 kr. for organisationer og virksomheder. Mellemsskab tegnes her…

Bestyrelse
Bestyrelsen består af:

  • Henrik Jessen Toft, Korinth – formand
  • Ole Worregård, Sandholts Lyndelse – næstformand
  • Bjarne Brøndgaard, Ny Stenderup – kasserer
  • Susanne Jervelund, Faaborg – suppleant
  • Leif Sørensen, Øster Hæsinge – revisor
  • Mads Sletbjerg, Faaborg – revisorsuppleant

Vedtægter
Foreningen Syrenlandet Sydfyn blev stiftet den 13. december 2023. Du kan læse vores vedtægter for Syrenlandet Sydfyn her.

Translate »