Geopark partner

 

Foreningen Syrenlandet Sydfyn er partner i Geopark Det Sydfynske Øhav.

De sydfynske syrener er et vigtig og betydeligt indslag i Geoparken og har en flere hundrede år historie bag sig. Partnerskabet med Geoparken bidrager til at fremme kendskabet til de sydfynske syrener og ikke mindst oplevelser og ture i syrenlandet og dermed også i Geoparkens område.

Som partner i Geoparken er Syrenlandet med til at skabe bæredygtig udvikling i området og styrke fortællingen om den helt særlige natur- og
kulturarv.

Om Geoparken
Geopark Det Sydfynske Øhav er et helt særligt område med en historie, der går tilbage til sidste istid. Det er fortællingen om en dramatisk havstigning i slutningen istiden, og om hvordan isen skabte et helt særligt landskab, der har defineret områdets natur og kultur
gennem 10.000 år.

Geoparken strækker sig over et stort areal af både land og vand med mange lokale fortællinger og oplevelser, og er altså ikke en park med en indgang. Selve Det Sydfynske Øhav strækker sig fra Helnæs i vest til Langelands østkyst, afgrænset af Ærø i syd og den
sydfynske kyst i nord. 

Allerede i middelalderen var Sydfyn og Det Sydfynske Øhav kendt som et særligt, dejligt hjørne af kongeriget. Det var her konger og adel, såvel som kunstnere og tænkere, tog hen for et frirum. Hele vejen op gennem historien har området været kendt for sine smukke bakkede landskaber, idylliske natur og noget af det bedste vand i verden for søfolk.

Translate »