Pressemeddelelse
Sydfyn den 23. december 2023

Sidste år gik en række personer og organisationer sammen og etablerede “Syrennetværk Sydfyn”. Netværket står bl.a. bag “De Sydfynske Syrendage” i maj, hjemmesiden syrenland.dk og har udgivet turfolder mv.
Men netværket har større ambitioner og har derfor dannet foreningen”Syrenlandet Sydfyn”.
Målet er at samle alle kræfter i den ny forening, der skal udbrede kendskabet til de sydfynske syrener, styrke naturoplevelserne på Sydfyn og bidrage til turismen.
Foreningen blev etableret i Gærup den 13. december 2023 og konstituerede sig efterfølgende, hvor Henrik Jessen Toft blev valgt som formand.

– De sydfynske syrenhegn er en vigtig del af vores kulturarv og deres historie går flere hundrede år tilbage. Der er et enormt potentiale i at arbejde for udbredelse af syrener – ikke blot for os, der bor her, men også for de mange danske og udenlandske turister, der besøger Sydfyn hvert år.

– I foreningen vil vi arbejde for at syrenhegnene bliver tilgængelig for flere, såvel gående, som cyklister og andre. Det skal være nemmere at finde de flotteste syrenhegn og de skal indgå som en del af en større naturoplevelse, fortæller Henrik Jessen Toft.

Foreningen ”Syrenlandet Sydfyn” vil indgå i tæt samarbejde med kommune, organisationer, lodsejere og andre, der ønsker at arbejde for foreningens formål.

Alle der bakker op om foreningens formål kan blive medlem af forening og man kan læse mere om medlemskab og foreningen på hjemmesiden syrenland.dk

Bestyrelsen består af:

• Henrik Jessen Toft, Korinth – formand
• Ole Worregård, Sandholts Lyndelse – næstformand
• Bjarne Brøndgaard, Ny Stenderup – kasserer
• Susanne Jervelund, Faaborg – suppleant
• Leif Sørensen, Øster Hæsinge – revisor
• Mads Sletbjerg, Faaborg – revisorsuppleant

For flere informationer, kan formand Henrik Jessen Toft kontaktes på tlf. 21 75 02 82.

Henrik Jessen Toft, Korinth er valgt som formand for den nyetablerede forening Syrenlandet Sydfyn.

Translate »