Foreningen Syrenlandet Sydfyn indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 20.15 Trente Mølle, Trentevej 7, 5672 Broby

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskabet (Foreningen er stiftet i december 2023 og første regnskabsår bliver 2024)
 4. Kontingentfastsættelse (Personligt medlemskab 150 kr. Forening/virksomhed 500 kr.)
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår følgende ændring til §7, stk. 1: ”Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.” > ændres til: ”Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.”
  • Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §6 stk. 3: “Forsikringsmæssigt er alle frivillige i foreningen dækket af fælles aftale med Bakkelandets Lokalråd og Fynsland. Forsikringen omfatter såvel ansvar som arbejdsskade.”
  • Medlemmer, der ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen skal indsende dette senest den 22. februar til forening@syrenland.dk
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
  Ved den stiftende generalforsamling i december 2023 blev følgende valgt for 2 år: Bjarne Brøndgaard, Ole Worregård og Henrik Jessen Toft.
  Suppleant valgt for 1 år: Susanne Jervelund.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Ved den stiftende generalforsamling blev følgende valgt for 1 år: Revisor Leif Sørensen, revisorsuppleant Mads Sletbjerg.
 8. Eventuelt
Translate »