Foreningen Syrenlandet Sydfyn inviterer til offentligt møde med fokus på fremtidens syrenlæhegn på Sydfyn.
Mødet afholdes torsdag den 29. februar kl. 19.00 i Naturskolen Trente Mølle, Trentevej 7, 5672 Broby.
Alle er velkommen og deltagelse er gratis.

Foreningen er stiftet med det formål at udbrede viden om de sydfynske syrener og arbejde på at bevare og udvikle syrenhegn i det sydfynske landskab. Samt understøtte udbredelse af den unikke karakter i det sydfynske landskab til glæde og gavn lokalt og for gæster.

På mødet vil bestyrelsen fortælle om baggrunden for foreningen, der blev stiftet i december 2023, og om syrenhegnenes historie på Sydfyn.

Herefter vil landmand Ole Mogensen fra Bogense, der er indehaver af firmaet Put’nGrow, fortælle om fremtidens syrenlæhegn. Ole Mogensen har udviklet en særlig metode, hvor træer og buske dyrkes i nedbrydelige poser og plantes ved hjælp af pælebor, hvilket sikrer en god kontakt mellem rod og jord.

”Vi designer roden til hullet i jorden – ikke omvendt!” fortæller Ole Mogensen og fortsætter, at roden ”derfor er meget nem at plante, har stor overlevelsesevne, er fri for ukrudt og undgår vildtskader”.

Firmaet dyrker primært mange hjemmehørende arter, så man kan være med til at fremme den naturlige biodiversitet i Danmark. Syrener er ikke en hjemmehørende art; men også her findes en løsning, hvor en kombination af syrener med hjemmehørende arter kan sikre et effektivt læhegn, der også kan fremme den naturlige biodiversitet.

Ole Mogensen vil således demonstrere, både hvordan et ”fremtidens syrenlæhegn” kan etableres og hvordan syrener kan plantes i mindre grupper.

I umiddelbar forlængelse af mødet afholdes ordinær generalforsamling i Syrenlandet Sydfyn for foreningens medlemmer. Det vil være muligt at blive medlem ved mødet.

For flere oplysninger kontakt Syrenlandet Sydfyn
Formand Henrik Jessen Toft
Telefon 21 75 02 82
Mail: forening@syrenland.dk

For flere oplysninger om Put’nGrow: https://www.putngrow.dk/

Translate »