Syrenhegn beskæres traditionelt hvert 7-10 år, men hvordan påvirker det syrenerne og hvordan får vi de flotteste hegn?
Det undersøger vi i et syrenhegn ved Grubbe Mølle ved Svanninge. Du er velkommen til at køre forbi og følge med. Se mere på kortet.

Forsøget omfatter:

1. Kommunal hegnsklipning
Traditionel hegnsklipning, hvor hegn sideklippes med traktorklipper. For syrenhegn betyder det, at de skud der bærer blomster fjernes og hegnet bærer kun blomster i top- pen.

2. Udtynding i vintertiden
Brænde var en vigtig ressource. Derfor var det en fast vintertjans for unge karle, der var ude at tjene på gårdene, hver vinter at udtynde hegn. Det skete i januar og februar måned, hvor der kunne køres på de frosne marker. Hegnet blev gået igennem, og alle grene og stammer tykkere end en arm, blev skåret ned og slæbt ind på marken. Så kunne de køres hjem og saves til brænde

3. Nedskæring hvert syvende år
Da syrenhegnene blev plantet var der mangel på brændsel. Alt blev udnyttet og det omfattede også syrenerne. Det var jo godt brændsel, især godt til komfurerne som risbrænde. Hver gård delte sine hegn op i syv lige store dele og hvert syvende år blev hver del skåret ned. Det skete i januar eller februar måned og risene blev kortet ned til risbrænde med en økse.

Forsøget udføres af Lokalrådet for Faldsled-Millinge-Svanninge.
Kontaktperson: Pusser Hansen, skovlyplantage@jubii.dk

Translate »